Vill du testa vår nya plattform som vi håller på att utveckla. Klicka här »


Ingrid & Maria »

Nyfiken på »

Ingrid och Conrad »
 

Journalistens främsta lojalitet är gentemot läsarna, lyssnarna och tittarna. Hon eller han ska aldrig undanhålla eller förvränga fakta i lojalitet med makten, arbetsgivaren eller andra intressegrupper. Vi beskriver verkligheten så korrekt det bara går, så att medborgarna har en ärlig chans att fatta kloka och genomtänkta beslut både i stora och små frågor.

De allra flesta svenska journalister har glömt bort att sanningen är deras främsta skyldighet.

Hemsida: www.ingridochmaria.se Alternativ


Palaestra »
 

Palaestra betyder brottningsarena. I antika Grekland tränade männen och förberedde sig för fysiska slagsmål i Palaestra. Men det är också platsen där Aristoteles hade sin filosofiskola.

Palaestra är en plats för förberedelserna för fysisk och intellektuell kamp. De är starkt sammanlänkade.

Det är inte tron som formar denna värld. Det är den kombinerade tanken och handlingen som skapar verkligheten som vi lever i.
Palaestra Media har engagerat sig i den striden.

Hemsida: www.palaestramedia.com


Swebbtv »

Arkiv »

Swebb tv är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser som granskar makthavarna - inte medborgarna. De etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom främst massmigrationen, klimatlarmen och feminismen.

De vill motverka yttrandefriheten och sryrs av politisk korrekthet. Vi vill i stället försvara yttrandefriheten, främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm.

Hemsida: www.swebbtv.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NonTube © All rights reserved