Ingrid & Maria Klicka här »
 

Journalistens främsta lojalitet är gentemot läsarna, lyssnarna och tittarna. Hon eller han ska aldrig undanhålla eller förvränga fakta i lojalitet med makten, arbetsgivaren eller andra intressegrupper. Vi beskriver verkligheten så korrekt det bara går, så att medborgarna har en ärlig chans att fatta kloka och genomtänkta beslut både i stora och små frågor.

De allra flesta svenska journalister har glömt bort, alternativt struntar i, att sanningen är deras främsta skyldighet. Det var mycket länge sedan de var lojala med svenska folket.

Hemsida: www.ingridochmaria.se


Palaestra klicka här »
 

Palaestra betyder brottningsarena. I antika Grekland tränade männen och förberedde sig för fysiska slagsmål i Palaestra. Men det är också platsen där Aristoteles hade sin filosofiskola.

Palaestra är en plats för förberedelserna för fysisk och intellektuell kamp. De är starkt sammanlänkade.

Det är inte tron som formar denna värld. Det är den kombinerade tanken och handlingen som skapar verkligheten som vi lever i.
Palaestra Media har engagerat sig i den striden.

Hemsida: www.palaestramedia.com


Swebbtv klicka här »
Swebb.tv alla program klicka här »

Swebb tv är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser som granskar makthavarna - inte medborgarna. De etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom främst massmigrationen, klimatlarmen och feminismen.

De vill motverka yttrandefriheten och sryrs av politisk korrekthet. Vi vill i stället försvara yttrandefriheten, främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm.

Hemsida: www.swebbtv.se


Norrön Framtid klicka här »

Ideologi, sakpolitik samt kommentarer om senaste politiska händelserna och inbjudna intressanta gäster.
Hemsida: www.norronframtid.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NonTube © All rights reserved