Ingrid & Maria »

Nyfiken på »
 

Journalistens främsta lojalitet är gentemot läsarna, lyssnarna och tittarna. Hon eller han ska aldrig undanhålla eller förvränga fakta i lojalitet med makten, arbetsgivaren eller andra intressegrupper. Vi beskriver verkligheten så korrekt det bara går, så att medborgarna har en ärlig chans att fatta kloka och genomtänkta beslut både i stora och små frågor.

De allra flesta svenska journalister har glömt bort att sanningen är deras främsta skyldighet.

Hemsida: www.ingridochmaria.se


Palaestra »
 

Palaestra media är en Sverigevänlig kanal som betecknas frihetligt höger.
Vi erbjuder dokumentärer, reportage, samhällsanalyser och mycket mer.
För en smidig kategorisering av vårt utbud se fliken ”Spellistor”.

Varför namnet Palaestra?

Vi började egentligen som en idrottsförening och vi döpte idrottsföreningen till Palaestra då det var platsen i antika Grekland där männen tränade brottning och pankration, vilket är det vi tränar. Anledningen till att vi lät vår mediesatsning bära samma namn var för att Palaestran också var den plats där Aristoteles hade sin filosofiskola. Palaestra blev därmed en plats för att tolka och förstå verkligheten i sann Aristotelisk anda.

Hemsida: www.palaestramedia.com


Swebbtv »

Swebb tv är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser som granskar makthavarna - inte medborgarna. De etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom främst massmigrationen, klimatlarmen och feminismen.

De vill motverka yttrandefriheten och sryrs av politisk korrekthet. Vi vill i stället försvara yttrandefriheten, främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm.

Hemsida: www.swebbtv.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NonTube © All rights reserved